Privacy Policy

Privacy Policy

Bij Dream PC vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten waarborgen. Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid? Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Dream PC is een bedrijf die diensten en verkoop aanbied aan particulieren en bedrijven.

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk? De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Dream PC. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht bij de zaakvoerder, Janssens Tim op ons telefoonnummer of via info@dreampc.be.

Welke gegevens verwerken we? Gegevens van onze klanten. (Naam, adres, plaats, land, telefoon, GSM, e-mail) Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens? Dream PC verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking met u als klant te garanderen. Deze informatie kan door Dream PC gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Dream PC verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? Bij Dream PC staan alle gegevens op onze interne servers. Die zijn van buitenaf niet toegankelijk en worden beschermd door een firewall. Van deze gegevens maken wij ook een tweevoudige backup. Deze 2 backups staan niet met elkaar in verbinding. Op die manier zijn onze gegevens steeds toegankelijk voor ons, maar toch beschermd. Onze facturatiegegevens staan in de cloud bij OnlineFact. Deze cloud-dienst voldoet volledig aan de GDPR wetgeving.

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens? Onder de GDPR dient Dream PC elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Deze zal indien er een probleem voordoet, via mail en via social media worden meegedeeld. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Toch zullen wij ook dit communiceren met onze bedrijfsklanten als dat relevant is.

Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door? Dream PC verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe? Bij commerciële e-mails bestaat steeds de mogelijkheid tot uitschrijven.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met de zaakvoerder.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 8 jaar bijgehouden. Gegevens van bedrijfsklanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR.

Hoe zit het met onze websites en cookies? Dream PC maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Op onze websites vragen wij u in bepaalde gevallen om informatie (bijvoorbeeld in het contactformulier)

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Dream PC
Witvenstraat 200
B-2940 Hoevenen
België

+32 (0)3 605 67 35